Επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 από το Επί-Κεντρο

Προγράμματα

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ως πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ.

Ποιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο περιλαμβάνεται, ενδεικτικά:

  • Βασικές & εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ
  • Ξενόγλωσση Ορολογία (Αγγλικά)
  • Social & Digital Marketing
  • Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
  • Οργάνωση & διοίκηση επιχείρησης
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων
  • Επιπλέον Θεματικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες και ανάγκες των εργαζομένων ανά Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 σε εργαζόμενους, για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή και μέσω του Εργατικού Κέντρου.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 40 ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας (10 ημέρες από 4 ώρες)

Κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 200,00€ ως εκπαιδευτικό επίδομα, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, δίδονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Δείτε αναλυτικά