Φροντιστηριακές Παροχές

Με όραμα και μέθοδο προσφέρουμε

  • Αυστηρά 4 μελή ομοιογενή τμήματα που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας
  • Εξατομικευμένη διαδικασία υποστήριξης του μαθητή μέσα από προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας που αποτελούν την επιτομή της φροντίδας μας και συντελούν στην άμεση βελτίωσή του
  • Διαρκή επικοινωνία με τους γονείς που στοχεύει τόσο στην ψυχολογική υποστήριξη του υποψηφίου όσο και στην αντικειμενική ενημέρωση του γονέα για την πορεία του μαθητή
  • Δωρεάν φροντιστηριακές σημειώσεις οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται και εξασφαλίζουν στο μαθητή την άριστη γνώση της ύλης σε κάθε μάθημα
  • Προκαθορισμένα τρίωρα διαγωνίσματα που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εξοικειώνουν το μαθητή με την εξεταστική διαδικασία, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Άριστο επιτελείο καθηγητών και διευθυντές σπουδών που συντονίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας, ώστε η ύλη με στρατηγική και μεθοδικότητα, να καλύπτεται έγκαιρα και να γίνεται απόλυτα κατανοητή από το μαθητή
  • Δυνατότητα ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
about-4