Υπηρεσίες Του Κέντρου

"

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, εξειδικεύεται στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 • Οικονομία και διοίκηση
 • Πληροφορική
 • Ξένες Γλώσσες
 • Τουριστικά και Παροχή υπηρεσιών
 • Αγροτικά
 • Υγεία και Πρόνοια
 • Πολιτισμός και Αθλητισμός
 • Παιδαγωγικά
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Συμβουλευτική
 • Περιβάλλον

Υλοποιούμενες ενδεικτικές δράσεις

 • Επιταγές εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (για άνεργους ηλικίας 18-29 & 29-64 ετών).
 • Επιταγές κατάρτισης (Voucher) ωφελουμένων κοινωφελούς εργασίας
 • Σεμινάρια – Αξιολόγηση επιχειρήσεων για προσαρμογή και συμμόρφωση με το GDPR (Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
 • Επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων μέσω των των προγραμμάτων Λ.Α.Ε.Κ
 • Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – SECURITY (Σεμινάριο 105 ωρών εγκεκριμένο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
 • Πιστοποίηση του Προσωπικού επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ).
 • Πιστοποίηση γνώσεων στην Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.
 • Πιστοποίηση εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 • Πιστοποίηση Αγγλικών Τ.Ι.Ε. εγκεκριμένης από Α.Σ.Ε.Π.
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής, εγκεκριμένης από Α.Σ.Ε.Π.
 • Συμπλήρωση αιτήσεων Α.Σ.Ε.Π., Σ.Ο.Χ., επικουρικού, κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους κ.λ.π.
 • Συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος
 • Συμπλήρωση αίτησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Μοριοδοτούμενα σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου