Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Η ευρύτερη δράση “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα” θα πραγματοποιηθεί σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων της χώρας και θα έχει οχτάμηνη (8) διάρκεια.

Το ΚΕΚ ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας», η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα”, διαθέτοντας εμπειρία σε ανάλογες δράσεις με 100% επιτυχία τόσο στην υλοποίηση όσο και στην πιστοποίηση.

Αντικείμενο της δράσης


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες του προγράμματος, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ από τα 55 και πάνω είναι προαιρετική

oaed

Σκοπός της δράσης


Σκοπός της δράσης είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων και σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους, η επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Υλοποίηση

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων, η οποία  περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 

Επίσημος ιστότοπος δράσης: https://www.voucher.gov.gr/

espa

Αμαλιάδα: Επτανήσου 67 & Καραϊσκάκη, 2622024341

Γαστούνη: Πλατεία Ηρώων, 2623400790

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος