Κοινωφελής Απασχόληση για 25.000 ανέργους

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 67 ετών, αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120- 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η συμμετοχή στην κατάρτιση θα είναι υποχρεωτική και θα αφορά ενδεικτικά ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης ανάλογα με την επιλογή του ωφελουμένου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της ηλικίας και του εκπαιδευτικού επίπεδου:

 • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επίπεδα)
 • Οργάνωση και Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 • Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Social Media
 • Επαγγελματίας Καθαριστής/ Απολυμάνσεις Δημόσιων Χώρων
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/ Συντήρησης Πρασίνου
 • Οικοδομικές Εργασίες- Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
programma koinofelous

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και είτε θα προβλεφθεί συγκεκριμένη/ες εργάσιμη/ες ημέρα/ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης για την υλοποίησή της είτε συγκεκριμένο διάστημα εντός του οποίου θα υλοποιηθεί αδιαλείπτως.

Αμαλιάδα: Επτανήσου 67 & Καραϊσκάκη, 2622024341

Γαστούνη: Πλατεία Ηρώων, 2623400790

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος