Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services, υλοποιεί προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης.

Ετήσια Προγράμματα

1.   Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

2.   Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

3.   Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα

4.   Διαχείριση Σχολικής Τάξης – Ο Εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος

5.   Σχολική Ψυχολογία

6.   Παιδοψυχολογία

7.   Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

8.   Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Σε ποιους απευθύνονται

Τα προγράμματα απευθύνονται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, (με βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή) που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες ή και να εφοδιαστούν με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Μέθοδος Υλοποίησης Της Επιμόρφωσης

Τα προγράμματα, αποτελούνται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές μηνιαίες ενότητες.

Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, έτσι ο επιμορφούμενος επιλέγει το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Μοριοδότηση

Τα προγράμματα μοριοδοτούνται ως σεμινάρια που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία και διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

Αμαλιάδα: Επτανήσου 67 & Καραϊσκάκη, 2622024341

Γαστούνη: Πλατεία Ηρώων, 2623400790

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος