Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ως πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ.

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα (ενδεικτικά)

 • Βασικές & εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ
 • Ξενόγλωσση Ορολογία (Αγγλικά)
 • Social & Digital Marketing
 • Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • Οργάνωση & διοίκηση επιχείρησης
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων
 • Επιπλέον Θεματικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες και ανάγκες των εργαζομένων ανά Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών
ergazomeni-1

Σε ποιους απευθύνεται

Στους εργαζόμενους, για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών ή/ και μέσω του Εργατικού Κέντρου.

Διάρκεια

40 ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας (10 ημέρες * 4 ώρες)

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 200,00€ ως εκπαιδευτικό επίδομα, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, δίδονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Υ.Δ. για προσωπικά δεδομένα
 • Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικού Εφορίας
 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΜΚΑ
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου εντύπου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών
ergazomeni-2

Αμαλιάδα: Επτανήσου 67 & Καραϊσκάκη, 2622024341

Γαστούνη: Πλατεία Ηρώων, 2623400790

ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος