Πολιτική Απορρήτου

1. Προσωπικά Δεδομένα

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ, αποδίδει μέγιστη σημασία στην επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων μερών. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 και κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC27001:2013 και έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – DPO, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την άσκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας :

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τράπαλη Βασιλική

Επωνυμία εταιρείας: ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ

Διεύθυνση: Επτανήσου 67, Πόλη: Αμαλιάδα, ΤΚ: 27200, τηλ. 2622024341

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: trapali@yahoo.gr

Η παρούσα πολιτική του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ, θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως προς τα προσωπικά δεδομένα, συμμορφούμενη πλήρως στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και την ισχύουσα εν γένει νομοθεσία.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορες μεθόδους αλλά πάντα με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών.

Η τήρηση των αρχείων του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ γίνεται με εμπιστευτικότητα και σε αυτά δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δηλ. ο εκάστοτε υπεύθυνος τήρησής τους και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

2. Επεξεργασία – Συλλογή Δεδομένων

Τα Δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο εκ του Νόμου ή από την Εταιρική Πολιτική.
Τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ δεσμεύεται για τη διαφύλαξή τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

3. Παραχώρηση των Δεδομένων

Η υποχρεωτική παραχώρηση Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται για να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων.
Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, με την ένδειξη του αστερίσκου, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Πότε συλλέγονται Δεδομένα

Κατά την επικοινωνία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ και τη χρήση των υπηρεσιών αυτού συλλέγονται δεδομένα, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμμάτων είτε μέσω του site, είτε τηλεφωνικά, απευθείας από το προσωπικό του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ ή και συνεργάτες αυτού.

5. Πώς χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερών και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν για:

 • Καταχώρηση νέου πελάτη
 • Επεξεργασία εντολής / παραγγελίας
 • Διαχείριση πληρωμών και είσπραξη οφειλών
 • Σύναψη σύμβασης
 • Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Εμφάνιση συναφούς περιεχομένου ιστότοπου και σχετικών διαφημίσεων
 • Βελτίωση του ιστότοπου, των προϊόντων / υπηρεσιών, εμπειρίας με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
 • Εξατομικευμένες προτάσεις σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες
 • Ενημέρωση για αλλαγές στην πολιτική ασφαλείας

6. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται

Δεδομένα ταυτότητας: περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο και φύλο.

Δεδομένα επαφής: περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πόλη και αριθμούς τηλεφώνου.

Δεδομένα συναλλαγής: περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές από εσάς και άλλα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράσατε από εμάς.

Τεχνικά δεδομένα: περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Δεδομένα χρήσης: περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών: περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη προωθητικών ενεργειών από εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς.

7. Αλλαγή σκοπού

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό, απαιτείται η επικοινωνία προκειμένου να ληφθεί η συγκατάθεση ή για να παρουσιαστεί η νομική βάση που επιτρέπει την αλλαγή σκοπού, εκτός αν ο επόμενος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία.

8. Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες «cookies», για να μπορεί να αναγνωρίζει τους επισκέπτες, να καταγράφει τη διεύθυνση IP και τον τρόπο με τον οποίο κάθε επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Ένα «cookie περιόδου λειτουργίας» λήγει αμέσως μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα «μόνιμο cookie» αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας και ο επισκέπτης επιστρέψει στον ίδιο ιστότοπο σε μεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να είναι ακόμα διαθέσιμες. Κατά τη χρήση του ιστότοπου, Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας όσο και ένα μόνιμο cookie. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί «Flash cookie» ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Τα Flash cookies δε χρησιμοποιούνται για προωθητικές ενέργειες ή διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookies που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησης δεν αφαιρούν τα Flash cookies. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνουν, Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ δε θα είναι σε θέση να καταγράφει αγορές ή να επιτρέπει πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν θα είναι σε θέση να σας αναγνωρίζει τον καταχωρημένο χρήστη ώστε να μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού του.

9. Απόρρητο παιδιών

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ δε συλλέγει εν γνώση της οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη ηλικίας. Άτομα κάτω των 15 ετών προτρέπονται να μην χρησιμοποιούν και να μην παρέχουν πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, να μη δίνουν καμία πληροφορία για το πρόσωπό τους, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών οι πληροφορίες θα διαγράφονται άμεσα.

10. Ασφάλεια δεδομένων

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ διαθέτει τα απαραίτητα φυσικά και τεχνολογικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδονυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψει την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των προσωπικών δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δίνεται μόνο σε όσους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με σαφείς οδηγίες και τηρώντας τους όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Σε περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων, ενημερώνεται άμεσα η Διοίκηση, το Τμήμα Information Security και όποιο άλλο τμήμα πλήττεται άμεσα από τη συγκεκριμένη διαρροή.

Στη συνέχεια εκτελούνται οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής καθώς και να εκτιμηθεί το μέγεθος του κινδύνου. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπεί η διαρροή και να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Κατόπιν αποφασίζονται και εκτελούνται οι διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων διαδικασιών ή/και οδηγιών της παρούσας, απομάκρυση προμηθευτών, ακόμη και νομικές ενέργειες.

Τέλος, ο φορές ενημερώνει τα τυχόν εμπλεκόμενα μέρη. Τα παραπάνω βήματα καταγράφονται στο έντυπο Μητρώο Συμβάντων.

11. Διατήρηση των πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χαρακτήρα και μόνο για όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός συλλογής τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή φορολογικής υποχρέωσης.

Υπό όρους, τα ενδιαφερόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, όπως περιγράφεται παρακάτω.

12. Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τα παρακάτω Δικαιώματα για τα Δεδομένα που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα: Σας δίνεται η δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο του αρχείου των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε να διορθωθούν πληροφορίες που χρήζουν είτε επικαιροποίησης είτε διόρθωσης.
 • Δικαίωμα Διαγραφής (ή «Λήθης»): Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα (όπου αυτό είναι εφικτό).
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας: Σας δίνεται η δυνατότητα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα Περιορισμού στην Επεξεργασία: Σας δίνεται το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα για να περιορίσετε την επεξεργασία και να διατηρήσετε μόνο τις αποθηκευμένες πληροφορίες μέχρι να επιλυθεί η βάση του αιτήματός σας. Η κοινοποίηση εσφαλμένων πληροφοριών που θα διατηρηθούν θα περιορίσει αυτόματα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέχρι να διορθωθούν αυτές οι πληροφορίες. Έχετε το δικαίωμα ρητά και εγγράφως να ζητήσετε από τον Όμιλο να κρατήσει εκ μέρους σας τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία δεν επεξεργαζόμαστε πλέον.
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα: Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε την λήψη αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν είτε άμεσα σε εσάς είτε σε οποιοδήποτε οργανισμό επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα Αναίρεσης της Συναίνεσης: Σε περίπτωση που μας δώσετε τη συναίνεσή σας για συγκεκριμένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την αναιρέσετε ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα καταγγελίας:Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr)

 

Επίσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.