Την «Κατάρτιση ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας»  με παροχή πιστοποίησης αναλαμβάνει το ΚΕΚ ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ

oaed

Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας»  η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα “, αναλαμβάνει το ΚΕΚ ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ, διαθέτοντας εμπειρία σε ανάλογες δράσεις με 100% επιτυχία τόσο στην υλοποίηση όσο και στην πιστοποίηση.

Η ευρύτερη δράση “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα “ θα πραγματοποιηθεί σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων της χώρας και θα έχει οχτάμηνη (8) διάρκεια.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες του προγράμματος, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ από τα 55 και πάνω είναι προαιρετική.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων, η οποία  περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Δείτε αναλυτικά.