Εξετάσεις για Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων στο «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ»

Αγρότες

Εξετάσεις για Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων στο «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ»

Σε νέες εξετάσεις πρέπει να προβούν οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, των οποίων λήγει η ισχύς του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αφού σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του ν.4036/2012 (Α’8), η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν σε ισχύ το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/ 90920/ 22-7-2013 από 26 Νοεμβρίου 2015 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης.
Οι αγρότες και οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δεν θα μπορούν να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειές τους αν δεν διαθέτουν το απαραίτητο πιστοποιητικό.\
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 40 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις της βάσης δεδομένων του Υπουργείου μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό, απαιτείται να απαντήσουν σωστά σε 20 ερωτήσεις. Με το πέρας της εξέτασης οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται αυτόματα για τις ορθές απαντήσεις. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης «ΕΠΙ-ΚΕΝΤΡΟ» ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων ως Φορέας Κατάρτισης και Εξεταστικό Κέντρο.
Δείτε αναλυτικά